Hình thức giao dịch: GDTT tại HN hoặc chuyển khoản
sđt: 01646338200