Mình cần mua acc GMS clean ko fake. Liên hệ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008310111075
Sđt :0908772923, có gì nt qua cho mình