Như tiêu đề, mình muốn tìm 1 ai đó cùng chơi KMS sv Reboot với mình
Không có ai chơi cùng chán quá