Con dual blade của e bị thiếu 1 đống điểm skill, do game như zậy hay do lỗi, mn giúp e ạ. Ing của e là t0nton