Nội Quy Guild
cấm samp,no chửi tục
không gây sự với các guild khác
Member mới lên 120 đi rồng
Bị Ks là chuyện bỉnh thường vì game quá đông
Đừng có thấy chủ guild hiền rồi muốn nói gì thì nói
Nội quy khi đi PQ
tất các member khi PQ làm ơn nghe lời chủ guild dùm cãi thì chết đừng có khóc.
hiện tại guild khá yếu chủ yếu là các PQ dễ các member ráng cố gắng