Hiện tại guild cần thêm người để đóng góp các bạn vào đây ủng hộ mình
Như tiêu đề mình muốn tuyễn thêm mem vào guld cho đông ^^
mình hiện nay khá ít mem, nên chào đón tất cả các bạn từ già trẻ lớn bé trai gái
Chủ guild : KingKillz
phó guild : QuennKill ,Anilla
nếu bạn khắc mắc về các phó guild trước thì mình đã loại vì không đủ tiêu chuẩn