ad nên sửa lại x2 drop 2 - 3 chuyển sang thứ 7 - CN dc. ko có nhìu anh em đi làm chỉ dc. nghỉ cuối tuần là newbie(like me)
mình thấy nên chuyển sang 2 ngày cuối tuần cho tiện vì đa số tất cả đều rảnh vào 2 ngày đó hết.

! xin ad xem xét lại !