nói chung giờ một số gamer cũng nghỉ tết có thời gian rãnh dạo này mọi người on nhiều thấy có even drop ngon bà con hào hứng c bị fram ai dè ti lệ drop ý ẹ quá nên mọi người hụt hẫn , nói chung là bây giờ gm tăng tỉ lệ drop lên là ok