Mọi ng kê khai ngày tháng năm sinh, cung hoàng đạo, sở thích, blah blah ở đây nha. Để G có thể nắm bắt và tổ chức cho tất cả
Mở hàng :
Ingame : Imsup
NS : 18/6/95
Cung : song tử
Sở thích : facking love MU
Done!