-Hẹn Ae mn guild Troller tối nay 8h tại kênh 10 rien để tiếp tục quẩy event đợt 2 chào đón tết dương 2016c17