https://www.facebook.com/groups/876391942396603/


vào G MapleGalaxy để cùng xây dựng đội hình ingame đoàn kết- vững mạnh. lợi ích mang lại:
- Chia sẻ cách làm quest ingame nhanh chóng
- Group trao đổi mua bán uy tín
- làm quen và giao lưu ae vui vẻ
- kéo pq party train lever nhanh chóng
- event guild đông đảo mn tham gia
- mn đoàn kết để guild có tiềm năng lên top đầu những G mạnh nhất sever